Ing.arch. Jiří Vácha

Absolvent Fakulty architektury VUT v Brně (1973 - 1979)
Autorizace: Česká komora architektů, č.00 623